Svein Arne Aunmo Barø og Lene Aunmo Barø, 03.11.18

04.10.2018

Vi gifter oss i Singsås Kirke den 03.11.18 dagen blir feiret på Kotsøy Samfunnshus