Novemberlys

14.11.2018

" Det finns en fara i att aldrig hitta vegen.. Det finns nåt vackert med att vandra den endå" - Melissa Horn - Hild-Sissel Sagvik