Dansk/norsk verdensborger

27.11.2018

Den 24 november 2018 ble Eleanor My født ved Odense Universitetet hospital. Hun veide 3360 gram og 52cm lang ved fødselen. Nina Christiane ubbe Iversen & Arnold Ryvænge Gjeset er stolte foreldre og vi hilser til Trøndelag.