Gry Therese Heir og Mustafa Dawood, 29.07.2017 på Vibstad Gård, Overhalla.

Tusen takk til alle som kom og gjorde dagen komplett, takk for alle gaver og hilsninger, takk til en suveren kokk, og en stor takk til alle som hjalp til!