Velkommen til verden

15.03.2019

Den 20.02.19 kom Brage til verden ved St.Olavs hospital. Stolte foreldre er Odin Johan Dybos og Pia Helena Kristiansen.