Henry Hanssen Kaspersen

11.08.2019

Gutten til Kristian og Julie Hanssen Kaspersen kom til verden ved Kongsvinger sykehus 27.7. Stor hilsen til bestemor, oldemor og oldefar i Namsos.