Helene Sturtzel

02.10.2019

04.09.19 kom Helene til verden, og Mia ble stolt storesøster. Hilser til familie og venner. Lykkelige tobarnsforeldre Gunn Bente Flaat og John Egil Sturtzel