Alfred

25.11.2019

ble født ved St.Olavs Hospital den 31. oktober. Stolte foreldre er Trine Rørdal Karlsen og Petter Dille Løvmo