Mattis Landsem

09.12.2019

Vår keiser Mattis så dagens lys 3.Desember da var han 3550 g og 52 cm.Stolte storesøsken er Emil, Ola Martin, Karen Marie og Petter. Takk til jordmor Janne, Heiko, anestesi og alle på føden for god omsorg og pleie. Maren Kristin og Pål Martin Landsem