Naust på Tankan utenfor Namsos

30.12.2019

Namsos. desember 2019 Jan Haukø