Casper Bøkestad Nyenget

08.01.2020

Casper Bøkestad Nyenget kom til verden på St.olavs hospital 21.11 med sine 3800g og 52cm. stolte foreldre er Frida Lysberg Bøkestad og Jakob Ledang Nyenget.