Mattis Wøien

26.01.2020

Mattis kom til verden 05.12.2019 med 3650g og 50cm. Stolte storesøsken er Astrid 5år og Håkon 2,5år og foreldre Kjersti Lervik og Sigurd Wøien