Aleksander Grubbmo Kjelbotn, 22.februar 7 år

19.02.2020

Hurra ferr Aleksander! Gratuler så my me 7-årsdan i hælga, me gle oss kjæmpemy te å kåmmå å feir deig. Klæm frå tante Anne Lise & onkel Petter.
Bursdag