Elvine Marie Alfheim Fløan

20.03.2020

2.mars 03:56 kom lille Elvine Marie til verden ved Nordlandssykehuset i Bodø. Hun var 3490g og 50cm. Lykkelige foreldre er Tor Emil Kleven Fløan og Helene Othelie Alfheim. Hilser til slekt og venner i Namdalen.