Skuddårspøyken William

24.03.2020

Den 29. februar kom William te verden på St. Olavs hospital med sine 3950 g og 52 cm ❤️ Karen Bruce Solstad og Sindre Østnor er lykkelige foreldre. Hilser til familie og venner i Lierne!