Sturla Opdahl 80 år

22.04.2020

Hurra for pappa/svigerfar/bestefar som blir 80 år ung 26.04. Vi ser fram til at corona blir noe som kun serveres med lime og vi kan feire deg med spas og moro. Hilsen døtre, svigersønner og barnebarn