Molly Brandvik Johnsen

01.05.2020

Lille Molly kom til verden på keiserlig vis den 22.04.2020. Hun var 3030 gram og 47 cm, en perfekt og kjærkommen etterpåklatt. Stolte foreldre er Kurt Johnsen og Sara Støle. Hilser til alle storesøsken, øvrig familie og jordmor Stine Haugen Rolstad